CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial adsorption of O2 on Si(100): Non-adiabaticity originating both from a discrete and a continuous set of electronic excitations

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Surface Science (0039-6028). Vol. 603 (2009), 1, p. 173.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Density-functional theory, Initial adsorption, Barrier less reaction, Molecular dynamics, Non-adiabaticity, Oxygen, Si(100)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 109099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur