CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preliminary Test Scenarios

ASSESS D1.1 of the EU FP7 project ASSESS, SST.2008.4.1.1: Safety and security by design/233942

Mike McCarthy ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Ines Heinig (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Tobias Langner ; Stefanie Heinrich ; Lisa Sulzberger ; Swen Schaub
2009. - 63 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-19. Senast ändrad 2013-01-15.
CPL Pubid: 109088

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur