CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Examination of Road Traffic Crash Causation Factors according to Crash Type and Driver Age

Rachel Talbot ; Russel Danton ; Andrew Morris ; Karolina Björkman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Erik Liljegren (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Gabriele Giustiniani ; Davide Usami ; Kalle Parkkari
International Traffic Medicine Association 21st World Congress (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-19.
CPL Pubid: 109084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur