CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a European Methodology: Recommendations for Road Accident Investigations

Rachel Talbot ; Heikki Jähi ; Andrew Morris ; Gilles Vallet ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Gabriele Giustiniani ; Davide Usami ; Luca Persia ; Kalle Parkkari ; Michael Jaensch
International Traffic Medicine Association 21st World Congress (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-19.
CPL Pubid: 109080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur