CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microscopic Characterisation of Topography and Lubricant Distribution at the Surface of Powder Compacts

Erik Hjortsberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Powder Metallurgy Vol. 48 (2005), 4, p. 345-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: powder metallurgy, XPS, lubricants, die pressingDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 10898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur