CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grey Iron Microstructures via Liquid-Phase Sintering

Walid Khraisat (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
International Journal of Powder Metallurgy Vol. 41 (2005), 6, p. 35-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: powder metallurgy, sintering, liquid phaseDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 10896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur