CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extreme values in finance, telecommunication and the environment

Bärbel Finkenstädt ; Holger Rootzén (Institutionen för matematik)
: Chapman & Hall, 2003. - c.a 350 s.
[Bok]

Collection of articlesDenna post skapades 2010-01-19.
CPL Pubid: 108895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur