CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorbing boundary layers for elastic wave propagation

Håkan Lane (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Torbjörn Ekevid (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
COMPLAS VIII, VIII International Conference on Computational Plasticity, CIMNE, Barcelona (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur