CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and Characterization of AlGaN/GaN HEMTs on Sapphire

Vincent Desmaris (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 116 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10881