CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An XPS round robin investigation on analysis of wood pulp fibres and filter paper

Leena-Sisko Johansson ; J.M. Campbell ; Pedro Fardim ; Anette Heijnesson Hultén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Jean-Philippe Boisvert ; Marie Ernstsson
Surface Science Vol. 584 (2005), p. 126-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10879

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur