CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Camera Modelling and Calibration - with Applications

Anders Ryberg (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Anna-Karin Christiansson ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system) ; Kenneth Eriksson
Computer Vision, Ed. X. Zhihui. I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria p. 303-32. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-01-19. Senast ändrad 2014-03-14.
CPL Pubid: 108786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur