CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control design for automation of robotized laser metal-wire deposition

Almir Heralic ; Anna-Karin Christiansson ; Kjell Hurtig ; Mattias Ottosson ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system)
17th IFAC World Congress, Seoul, Korea p. 14785–91. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-19.
CPL Pubid: 108785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur