CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation based optimization of a sheet-metal press line

Bo Svensson ; Fredrik Danielsson ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system)
2009 IEEE 14th International Conference on Emerging Technologies & Factory Automation, ETFA 2009, Mallorca, Spain (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108781

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur