CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special Issue on WODES'08

Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Alessandro Giua ; Ratnesh Kumar
Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications (0924-6703). Vol. 19 (2009), 4, p. 449-50.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-08-17.
CPL Pubid: 108780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur