CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FTS measurements of a 2.5 THz double-slot antenaa on SiO2/Si3N4 membrane with a NbN HEB mixer

Jean Beaubert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Pourya Khosropanah (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Vincent Desmaris (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; P Pons ; P Calmon ; Harald Merkel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; M Salez
ISSTT2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10874