CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational homogenization for quasistatic poromechanics problems

Fang Su (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III, E Oñate, M Papadrakakis and B Schrefler (eds), (CD-ROM) p. 3pp. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 108736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur