CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale modeling of fatigue in nodular cast iron

Andreas Holmström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Stefan Edlund
Computational Plasticity X Fundamentals and Applications, Barcelona, Spain, 2-4 September (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 108733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur