CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Examples of thematic mapping with ERS-Envisat tandem cross-interferometry

M. Santoro ; U. Wegmüller ; Tazio Strozzi ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Fransson
Proceedings of Fringe 2009 Workshop, ESA-ESRIN, Frascati, Italy, 30 November - 4 December, 2009 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 108730

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur