CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On an adaptive scale-bridging finite element approach in the presence of micro-plasticity

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2009). T. Kvamsdal, B. Pettersen, P. Bergan, E. Oñate and J. García (Eds.) p. 215-216. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 108729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur