CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On adaptive bridging in two-scale finite element analysis of micro-plasticity

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
10th U.S. National Congress on Computational Mechanics (USNCCM X, chair Somnath Ghosh), s. 1p abstract (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 108728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur