CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radar Target Recognition based on Transient Electromagnetic Scattering: Novel Applications of the Extinction-Pulse Technique

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
: LAP Lambert Academic Publishing, 2009. ISBN: 978-3838320748.- 260 s.
[Bok]

http://www.amazon.com/Target-Recognition-Transient-Electromagnetic-Scattering/dp/3838320743/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1263834720&sr=8-2Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 108727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur