CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiencies of NaOH production methods in a Kraft pulp mill

Tobias Richards (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Carlos Pavletic (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Johan Pettersson
International Journal of Energy Research (0363-907X). Vol. 33 (2009), 15, p. 1341-1351.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur