CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive error control for the stokes problem based on a flux-free a posteriori error estimator

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Pere Alfaras ; Pedro Díez ; Pedro Huerta
Adaptive Modeling and Simulation 2009 (ADMOS 09), (Edited by Ph. Bouillard and P. Díez) p. 123-124. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 108721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur