CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mapping and monitoring clear-cuts in Swedish forest using ALOS PALSAR satellite images

Andreas Pantze ; Anders H. Krantz ; J.E.S. Fransson ; Håkan Olsson ; M. Santoro ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of IGARSS 2009 Symposium, Earth Observation – Origins to Applications, Cape Town, South Africa, 13-17 July, 2009 Vol. III (2009), p. 589-592.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 108718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Rymd- och flygteknik
Fjärranalys
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur