CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape optimization of a double-deck bus for improved aerodynamic stability

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
JUMV International automotive conference with exibition, Belgrade, Serbia, April 14-16, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: aerodynamic shape optimization, bus flow, crosswind stabilityDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur