CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the adaptive use of the taylor assumption in computational homogenization of thin sheets

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Robert Lillbacka ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal of Material Forming (1960-6206 ). Vol. 2 / Supp 1 (2009), p. 903-906.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Computational homogenization, Multiscale modeling, Thin metal sheet, Adaptive FEM


Volume 2, Supplement 1 / August, 2009 Proceedings of the 12th ESAFORM Conference on Material Forming, Enschede (Netherlands), 27–29 April 2009 (edited by A.H. van den Boogaard and R. Akkermann, University of Twente)Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 108715

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur