CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

K&C Science Report – Phase 1, Detection of deforestation in Swedish forest

J.E.S. Fransson ; Håkan Olsson ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Santoro
JAXA EORC, 2-1-1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8505, Japan : Japan Aerospace Exploration Agency, Earth Observation Research Center, 2010. - 11 s.
[Rapport]

Nyckelord: deforestation, change detection, Sweden, ALOS, PALSAR, Kyoto and carbon initiative


NDX-100003, pp. 58-68Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 108714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur