CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Green liquor sludge separation, A comparison between gasifier and recovery boiler produced liquors

Tuve Mattsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Tobias Richards (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Filtech 2009 Vol. 1 (2009), p. 185-192.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 108712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur