CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of experimental parameters on local and filtrate properties of kraft pulp displacement washing

Kristofer Dingwell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Jenny Lindau (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Maria Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Filtech 2009 Vol. 1 (2009), p. 370-377.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-06-16.
CPL Pubid: 108707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur