CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations on forestry applications in Sweden using ALOS PALSAR

M. Santoro ; J.E.S. Fransson ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Magnusson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; H. Olsson ; Anders Krantz
Proceedings of ALOS PI 2008 Symposium, Island of Rhodes, Greece, 3-7 November 2008 (1609-042X). Vol. ESA-SP 664 (2009),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 108705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Rymd- och flygteknik
Fjärranalys
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur