CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INFLUENCE OF FIBRE CHARACTERISTICS ON LIQUID ABSORPTION PROPERTIES OF SOFTWOOD KRAFT FIBRE NETWORKS

Kristoffer Lund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hanna de la Motte (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
15th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry, Oslo, Norway, June 15-18 2009, P-148 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 108703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur