CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research and development of AlGaN/GaN HEMTs

Vincent Desmaris (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Kristina Dynefors (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Joakim Eriksson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
GHZ2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 10870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Processing and Characterization of AlGaN/GaN HEMTs on Sapphire