CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Industrial Birch Black Liquor for Xylan Sorption

Espen Ribe (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Fredrik Wernersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
TAPPI Engineering, Pulping & Environmental Conference, October 11-14, 2009, Memphis, Tennessee, USA (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 108689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur