CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rupture Pathway of Phosphatidylcholine Liposomes on Silicon Dioxide

Erik Reimhult ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (1422-0067). Vol. 10 (2009), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 108680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur