CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of hemicelluloses during the precipitation of lignin in kraft black liquor

Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ann-Sofie Jönsson ; O. Wallberg ; Karin Lindgren
Nordic Pulp and Paper Research Journal (0283-2631). Vol. 24 (2009), 2, p. 165-171.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur