CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wind farms as reactive power ancillary service providers-technical and economic issues

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; K. Bhattacharya ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Energy Conversion (0885-8969). Vol. 24 (2009), 3, p. 661-672.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 108677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur