CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication and Characterization of AlGaN/GaN HEMTs

Vincent Desmaris (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 10867