CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipid Transfer between Charged Supported Lipid Bilayers and Oppositely Charged Vesicles

Angelika Kunze (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Langmuir (0743-7463). Vol. 25 (2009), 9, p. 5146-5158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 108666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur