CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can the delignification rate be affected by previously applied cooking conditions?

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Sofi Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal (0283-2631). Vol. 24 (2009), 1, p. 25-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur