CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantifying the rebound effects of energy efficiency improvements and energy conserving behaviour in Sweden

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy Efficiency (1570-646X). Vol. 2 (2009), 3, p. 221-231.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 108651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur