CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

H-infinity Control of Multirate Sampled-Data Systems: A Riccati Equation Solution

Mats Sågfors ; Hannu Toivonen ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Proc. 36th IEEE Conference on Decision and Control, San Diego p. 2151-6. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 108646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur