CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A spectral method for aggregating variables in linear dynamical systems with application to cellular automata renormalization

Martin Nilsson Jacobi (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Olof Görnerup (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Advances in Complex Systems (0219-5259). Vol. 12 (2009), 2, p. 131-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 108645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur