CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CHEMICAL CROSSLINKING OF SOFTWOOD KRAFT FIBRE NETWORKS TOWARDS AN ABSORPTION PRODUCT

Hanna de la Motte (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Kristoffer Lund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
4th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives, November 17-18, 2009 Karlstad University, Sweden p. 57-60. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 108644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur