CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of the crosswind stability of a bus with response surfaces and URANS using zeta-f turbulence model

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
2nd International Conference on Turbulence and Interaction, Martinique, France, May 31 - June 05, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: aerodynamic shape optimization, vehicle, bus, URANS, turbulence modelDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur