CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel approach to characterize fluidized bed dynamics combining particle image velocimetry and finite element method

J. A. Almendros-Ibáñez ; David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; D. Santana
Industrial and Engineering Chemistry Research (0888-5885). Vol. 48 (2009), 10, p. 5010-5023.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 108617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur