CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical modifications of softwood kraft fibre networks towards an absorption product

Hanna de la Motte (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Kristoffer Lund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Polysaccharides as a Source of Advanced Materials, European Polysaccharide Network Of Excellence, September 21-24, 2009 Åbo, Finland p. 165. (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 108610

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur