CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tangible User Interface for Chemistry Education: Visualization, Portability, and Database

J. Almgren ; R. Carlsson ; H. Erkkonen ; Jonas Fredriksson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; S. Moller ; H. Rydgard ; M. Österberg ; K. Bötschi ; B. Voegtli ; Morten Fjeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Reviewed paper in Proceedings of SIGRAD 2005 p. 19-24. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 10861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur