CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving cost-effectiveness of LES by using nonreflecting boundary conditions: The flow around simplified ICE2 train

Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; S. M. Frolov
The Sixth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Penomena, Seoul Kore, 22-24 June, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: LES, boundary condition, nonreflecting boundary condition, trainDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108607

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur