CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a general kraft delignification model

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal (0283-2631). Vol. 24 (2009), 1, p. 33-37.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18.
CPL Pubid: 108595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur