CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES of active flow control around an Ahmed body with active flow control

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jan Östh (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF'09), The 14th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, Hungary, 9-12 September, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Ahmed body, active flow control, LESDenna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 108590